Adfærdsproblem

Problemstilling

Mistrives dit dyr uden nogen påviselig grund?
Mangler du årsagsforklaring og sammenhæng?
Problemløsningsmodel: Formål – problem – årsag – løsning

Direkte kommunikation

Ved at kommunikere direkte med dit dyr, vil det kunne fortælle dig formålet med dets ændrede opførsel, samt hvad der er dets egentlige problem – og derved årsagen til dets opførsel. Derudfra kan vi så sammen med dyret finde en løsning.

Adfærdsændring

Alt efter hvad problemets kerne er kan det tage lidt tid – eller opfølgende besøg inden adfærdsændringen har manifesteret sig – akkurat som det ses hos os mennesker.

I dit dyrs optik kan en ændret adfærd syntes fuldstændig logisk, da det kan være dets måde at gøre opmærksom på at der er et problem. Logisk for dyret, men ikke for ejeren, det vil opleve frustration og meget hovedbryderi.

Adfærdsproblemer kan afhjælpes

  • Dit dyr vil selv have en mening om hvad årsagen til dets opførsel er.
  • Få styrket samarbejdet og forståelsen imellem dig og dit dyr.
  • Hjælp dit dyr til ro og balance.