Kommunikation

Samtale med dyr er en reel ting

Naturvidenskabelige årsagsforklaringer eller besked direkte fra dyret selv?

“Hvis bare jeg vidste hvad det er mit dyr prøver at sige til mig” siger rigtig mange mennesker, når de ringer til mig.

Det er så her jeg kan hjælpe. Fordi jeg kan kommunikere direkte med dit dyr via tanke- og billedoverførsel, kan dyret give en forklaring på dets adfærd, helbred, tidligere påførte traumer, ernæringstilstand samt samspil med andre dyr eller mennesker.

Jeg bliver et talerør for dyret

Tit oplever jeg at dyret har rigtig meget på hjerte og virkelig gerne vil kommunikere.

De fleste af de dyr, jeg er ude ved, har gennem noget tid uden held prøvet at gøre deres ejer opmærksom på dets problem – ofte til stor frustration for dyret og dets ejer. Mange oplever, enten at deres dyr er blevet meget mere besværlig, får ændrede spisevaner, eller opfører sig meget anderledes end det plejer.

At kunne kommunikere direkte med dyret selv gør at dyret kan få lettet sit hjerte ved selv at fortælle hvad, det er årsag til dets tilstand, væremåde eller ændrede adfærdsmønster.


Kan kommunikation virkelig finde sted og hvordan foregår det?

Kommunikation med dit dyr foregår typisk ved, at jeg står ved siden af dit dyr. Jeg får så nogle tanker og billeder overført fra dit dyr, samt kommentarer til det pågældende problem dit dyr oplever. Man kan sammenligne det med at stille radioen ind på en bestemt frekvens – altså at være på samme bølgelænge. Dyret vil give årsagsforklaringer på hvordan det oplever sin situation, og løsningsforeslag til den opståede problematik.

Dette er ikke en envejskommunikation, men en samtale, hvilket betyder, du kan få formidlet dine kommentarer, og få stillet uddybende spørgsmål til hvad dit dyr har sagt. Betragt det som en samtale imellem dig og dit dyr, med mig som formidler. Jeg har derfor tavshedspligt.

Derfor kommunikere med dyr

  • Dyr ved godt hvorfor de mistrives.
  • Ofte er det små ting, der skal til for at ændre situationen.
  • Årsagsforklaring direkte fra dyret selv.